top of page

Ako sa zo záľuby môže stať povolanie

Exkurzia pre starších žiakov ZŠ

  • 45 minutes
  • €5 / dieta
  • Hodžova

Service Description

Exkurzia pre žiakov 12 - 15 rokov Skupina: 10 - 24 detí + 2 dospelé osoby ako doporovod Trvanie aktivity: 45 min Navštívte našu výstavu dobových topánok a umeleckú obuvnícku dieľňu priamo v centre Žiliny. Návšteva našej obuvníckej dielne a výstavy topánok ponúka žiakom nielen zážitky, stretnutie a priamy kontakt s umeleckou tvorbou ale aj obohatenie vyučovacieho procesu – doplnenie klutúrno – historických faktov a podnetov na ďalšiu diskusiu. Aktivity počas exkurzie sú rozdelené na dve časti: 1. Prehliadka expozície dobových topánok a doplnkov od prehistórie až po 18.storočie. Cez náš osobný príbeh chceme deti motivovať a podporiť k hľadaniu vlastných darov a potenciálu a odvahu nasledovať svoje sny. 2. Kontaktná a interaktívna aktivita priamo v prostredí reálne fungujúcej obuvníckej dieľne umiestnenej v prostredí prémiového obchodu s atmosférou. Hlavným zámerom je zoznámiť žiakov s umelecko-remeselnou činnosťou s dôrazom na šetrné zaobchádzanie a rešpekt k prírodným zdrojom . Ukážka krásy tradičných nástrojov používaných v minulosti a ich nadčasovosť. Cez priamy kontakt s tradičnou remeselno-umeleckou tvorbou a autorom v jeho dielni, či na výstave exponátov umožňujeme deťom prehĺbiť vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu. Exkurziu je potrebné rezervovať vopred, prostredníctvom booking formulára. Minimálny poplatok je 40 eur / 10 detí. Platba exkurzie prebehne na mieste. Možnosť dokúpenia aktivity – výroba kožennej kľúčenky počas exkurzie pre každého účastníka za príplatok 2 eur na osobu. Ďalej ponúkame možnosť zakúpenia kreatívnych aktivít pre triedy v zvýhonených cenách na našom eshope.


Contact Details

  • Hodžova 7, Žilina, Slovakia

    +421944666143

    info@np-historicalshoes.com

bottom of page