top of page

Filmové Topánky

Exkurzia pre ZŠ I.stupeň

  • 1 hour
  • €5 / dieta
  • Hodžova

Service Description

Exkurzia pre žiakov 9 - 12 rokov Skupina: 10 - 24 študenti + 2 dospelé osoby ako doporovod Trvanie aktivity: 60 min Navštívte našu výstavu dobových topánok a umeleckú obuvnícku dieľňu priamo v centre Žiliny. Aktivity počas exkurzie sú rozdelené na dve časti: 1. Prehliadka expozície dobových topánok a doplnkov od prehistórie až po 18.storočie, kde sa deti inšpirujú vystavenými exponátmi a po rozdelení do malých skupín v limitovanom čase vytvoria design topánky pre známu filmovú postavu. Hodnotená je najmä kreativita a nápady. Hotové dielo odprezentujú pred spolužiakmi a pokračujú za majstrom obuvníkom. Deti si hravou formou vyskúšajú prácu designera, otestujú schopnosti pracovať v teame, zapoja na maximum svoju tvorivosť a fantáziu, ako aj znalosť filmového plátna a otestujú si prezentačné schopnosti a komunikáciu. 2. Kontaktná a interaktívna aktivita priamo v prostredí reálne fungujúcej obuvníckej dieľni umiestnenej v prostredí prémiového obchodu s atmosférou. Deti pokračujú v realizácii svojich nápadov a designov cez výber materiálov a skúšku praktických zručností. Diskusiou, otázkami a praktickými ukážkami chceme študentov zoznámiť s umelecko-remeselnou činnosťou s dôrazom na šetrné zaobchádzanie a rešpekt k prírodným zdrojom . Ukážka krásy tradičných nástrojov používaných v minulosti a ich nadčasovosť. Cez priamy kontakt s tradičnou remeselno-umeleckou tvorbou a autorom v jeho dielni, či na výstave exponátov umožňujeme deťom prehĺbiť vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu. Exkurziu je potrebné rezervovať vopred, prostredníctvom booking formulára. Minimálny poplatok je 50 eur / 10 detí. Platba exkurzie prebehne na mieste. Možnosť predĺženia exkurzie (+30 min) a dokúpenia aktivity – výroba kožennej kľúčenky počas exkurzie pre každého účastníka za príplatok 2 eur na osobu.


Contact Details

  • Hodžova 7, Žilina, Slovakia

    +421944666143

    info@np-historicalshoes.com


bottom of page