top of page

Rozprávka o obuvníkovi a škriatkoch

Exkurzia pre Materské školy

  • 1 hour
  • €4 / dieta
  • Hodžova

Service Description

Exkurzia pre najmenšie detičky vek 3-5 rokov Skupina: 10 - 24 detí + 2 dospelé osoby ako doporovod Trvanie aktivity: 45min- 1 hod Navštívte našu výstavu dobových topánok a umeleckú obuvnícku dieľňu priamo v centre Žiliny. Aktivity detí počas exkurzie sú rozdelené na dve časti: 1. Pútavé rozprávanie klasickej rozprávky o obuvníkovi od bratov Grimmovcov s porozumením a prehliadka expozície dobových topánok a doplnkov od prehistórie až po 18.storočie. Aktivita hľadanie maličkých škriatkov skrytých medzi vystavenými exponátmi poteší nielen zvedavé a bádateľské srdiečka, ale ich správnym spočítaním a splnením úloh zabezpečí aj riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Deťom sa prostredím a atmosférou vytvorí priestor na vyjadrenie vlastnej fantázie a vytvorenie kresby črievičky ci topánky pre bojovníka podľa vlastných predstáv. Správne odpovede a krásne výtvory budú nakoniec odmenené majstrom obuvníkom. 2. Kontaktná a interaktívna aktivita priamo v prostredí reálne fungujúcej obuvníckej dieľne a krásneho prémiového obchodu s atmosférou. Deťom je vytvorený priestor na pozorovanie, pýtanie sa, vnímanie detailov a samozrejme budú “pomáhať” ozajstnému obuvníkovi pri práci. Rozprávanie, otázky a ukážky prírodného materiálu a dôraz na šetrné zaobchádzanie a rešpekt k prírode. Ukážka krásy tradičných nástrojov používaných v minulosti a ich nadčasovosť. Cez priamy kontakt s tradičnou remeselno-umeleckou tvorbou a autorom v jeho dielni, či na výstave exponátov umožňujeme deťom prehĺbiť vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu. Expozíciou a návštevou dielne chceme taktiež podnietiť a podporiť osobnostný rozvoj detí a žiakov najmä v oblastiach, ktoré sa prostredníctvom umenia dajú vhodne rozvíjať – vizuálna gramotnosť, komunikácia, vnímavosť, predstavivosť, tvorivosť… Exkurziu je potrebné rezervovať vopred, prostredníctvom booking formulára. Minimálny poplatok je 40 eur / 10 detí. Platba exkurzie prebehne na mieste.


Contact Details

  • Hodžova 7, Žilina, Slovakia

    +421944666143

    info@np-historicalshoes.com

bottom of page