top of page

Stretnutie s kráľovským obuvníkom

Exkurzia pre ZŠ a MŠ

  • 1 h
  • €5 / dieta
  • Hodžova

Service Description

Exkurzia pre žiakov ZŠ a MŠ - prosim špecifikujte Skupina: 10 - 24 detí + 2 dospelé osoby ako doporovod Trvanie aktivity: 45min - 1 hod Navštívte našu výstavu dobových topánok a umeleckú obuvnícku dieľňu priamo v centre Žiliny. Hlavným cieľom exkurzie je umožniť deťom priamy kontakt s autentickými historickými predmetmi, priblíženie nielen histórie a vývoja módy ale aj umelecko - remeselné stvarnenie estetična. Deti v malých skupinkách lúštia súťažné otázky, poznávajú, skúšajú a hľadajú odpovede. Víťazi sú odmenení diplomom. Deťom je vytvorený priestor na pozorovanie, pýtanie sa, vnímanie detailov, ale aj skúšanie a používanie všetkých vnemov - hmatu, čuchu ako aj krásne fotografie v rytierskom brnení či vysokých topánkach zo 16.teho storočia. Rozprávanie, otázky a ukážky prírodného materiálu a dôraz na šetrné zaobchádzanie a rešpekt k prírode. Ukážka krásy tradičných nástrojov používaných v minulosti a ich nadčasovosť. Exkurzia má dve časti: 1. Prehliadka expozície dobových topánok a doplnkov od prehistórie až po 18.storočie hravou formou 2. Kontaktná a interaktívna aktivita priamo v prostredí reálne fungujúcej obuvníckej dieľne a krásneho prémiového obchodu s atmosférou. Cez priamy kontakt s tradičnou remeselno-umeleckou tvorbou a autorom v jeho dielni, či na výstave exponátov umožňujeme deťom prehĺbiť vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu. Expozíciou a návštevou dielne chceme taktiež podnietiť a podporiť osobnostný rozvoj detí a žiakov najmä v oblastiach, ktoré sa prostredníctvom umenia dajú vhodne rozvíjať – vizuálna gramotnosť, komunikácia, vnímavosť, predstavivosť, tvorivosť… Exkurziu je potrebné rezervovať vopred, prostredníctvom booking formulára. Minimálny poplatok je 50 eur / 10 detí. Platba exkurzie prebehne na mieste. Možnosť dokúpenia aktivity – výroba kožennej kľúčenky pre každého účastníka za príplatok 2 eur na osobu (+30min).


Contact Details

  • Hodžova 7, Žilina, Slovakia


bottom of page